Wedstrijdregelement

Wedstrijdreglement Lingewaelsche Mutters Open 2018

  I. ALGEMEEN

1. Alle leden van Golfclub De Lingewaelsche met speelrecht zijn gerechtigd om mee te doen tegen betaling van EUR 15,-. Deze dient voor aanvang van de wedstrijd dmv bankbetaling te zijn voldaan.

2. Alle niet leden in bezit van GVB met speelrecht zijn gerechtigd om mee te doen tegen betaling van EUR 45,-. Deze dient voor aanvang van de wedstrijd dmv bankbetaling te zijn voldaan.

3. Er wordt gespeeld volgens de “Rules of Golf “, zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golfclub of St. Andrews en de USGA, de plaatselijke regels voor NGF-wedstrijden zoals vermeld in de geldende wedstrijd regels en de plaatselijke regels zoals vastgesteld door de commissie, hierna genoemd de Golfregels.

4. Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de bepalingen van het wedstrijdreglement en de “local rules” en zich daar gedurende de wedstrijden aan te houden.

5. Het gebruik van Handicarts of buggy’s is tijdens Lingewaelsche Mutters Open alleen toegestaan aan bezitters van een Handicart-gebruikerskaart. Buggy dient zelf vooraf te worden gereserveerd via de Kroonprins.

6. Afmelding dient te geschieden via de website.

7. Inschrijven op de inschrijflijst mag alleen persoonlijk worden gedaan. Inschrijven voor een ander kan alleen door de wedstrijdleider worden gedaan.

8. Maximaal aantal deelnemers is 84. Indien de inschrijflijst vol is, worden de volgende aanmeldingen automatisch op de reservelijst geplaatst. 

II. VOOR DE WEDSTRIJD.

1. De wedstrijd wordt gepubliceerd op de website van de www.Lingewaelschemuttersopen.nl.

2. Er wordt gespeeld in drie categorieën, zowel bij de heren als de dames:

·       A-categorie playing hcp 0 – 12

·       B categorie playing hcp 13 – 24

·       C categorie playing hcp 25 en hoger.

3. Wedstrijdvorm is individueel stableford.

4. Tee keuze: de heren categorie A en B spelen van GEEL, heren categorie C spelen van ROOD. Dames spelen van ROOD

5. De startlijst wordt uiterlijk 3 dagen vóór de wedstrijd op de website gepubliceerd. Hierop staan alle ingedeelde spelers, met hun starttijden. Deelnemers van de reservelijst die aan de startlijst worden toegevoegd worden niet anders dan door deze startlijst gewaarschuwd.

6. Alleen in het geval van bijzondere omstandigheden kan er nog afgezegd worden binnen 3 dagen vóór de wedstrijd. Dit dient altijd bij de wedstrijdleider te gebeuren. Dit kan tot uiterlijk 20.00 uur op de avond vóór de wedstrijd via het telefoonnummer dat op de website aangegeven wordt en voor deze wedstrijd van toepassing is.

7. In geval van ziekte of iets dergelijks kan er op de dag van wedstrijd worden afgezegd via het telefoonnummer dat vermeld staat op de site en van toepassing is voor deze wedstrijd.

 III. VLAK VOOR DE WEDSTRIJD.

1. Uiterlijk 30 minuten vóór de starttijd dient men zich bij de wedstrijdtafel gemeld te hebben. Deze is in het clubhuis. Te laat verschijnen, kan betekenen dat de wedstrijdleiding uw plaats door een reservespeler laat innemen.

2. Uiterlijk 10 minuten vóór de starttijd dient men bij de afslagplaats aanwezig te zijn.

3. De speler is zelf verantwoordelijk voor de opgave van zijn/haar juiste Exact EGA Handicap. Een wijziging hiervan ten opzichte van de vermelde handicap op de scorekaart moet gemeld worden aan de wedstrijdleiding

4. De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijdvorm en de indeling in het belang van de wedstrijd te wijzigen.

5. De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid, om in overleg met de baancommissie, een wedstrijd op elk moment vóór of tijdens de wedstrijd af te gelasten, te stoppen of te onderbreken, indien de omstandigheden daar om vragen.

IV. TIJDENS DE WEDSTRIJD

1. Laat medespelers in uw flight en spelers achter u niet onnodig wachten. Lees uw putts of maak uw stokkeuze al terwijl uw medespeler zich voorbereidt op zijn/haar slag en neem uiteraard uw bal op als er geen punten meer gescoord kunnen worden bij een Stableford-wedstrijd. De wedstrijdleiding kan langzaam spel bestraffen volgens regel 6.7.

2. Het gebruik of het ingeschakeld hebben van telecommunicatieapparatuur is toegestaan indien vooraf gemeld aan flightgenoten. Het gebruik van, door de NGF goedgekeurd, meetapparatuur om afstanden te bepalen (regel 14-3) is toegestaan mits dit niet de snelheid in de baan beïnvloedt.

3. Indien men om welke reden dan ook niet (meer) over een marker beschikt, dient dit zo snel mogelijk bij de wedstrijdleiding gemeld te worden.

4. Men dient zich te onthouden van onsportief gedrag tijdens of na afloop van de wedstrijd, zoals bewuste overtredingen van de golfregels, onreglementaire onderbrekingen en/of voortijdige beëindiging van de wedstrijd. Bij overtreding van deze gedragscode kan, afhankelijk van de soort overtredingen en van de ernst van de overtreding(en), door de Wedstrijdcommissie een startverbod voor een volgende ronde, en/of één of meer wedstrijden worden opgelegd. Iedere speler dient door hem of haar geconstateerde overtredingen tijdens wedstrijden begaan tegen de golfregels en regels van etiquette, direct na de wedstrijd te melden aan de wedstrijdleiding. Met niet bij haar gemelde overtredingen houdt de wedstrijdleiding bij het vaststellen van de uitslag geen rekening.

5. Bij onweer is de speler gerechtigd op dat moment de wedstrijd te onderbreken en zich te melden bij de wedstrijdleiding voor verdere informatie.

 V. NA DE WEDSTRIJD.

1. Uiterlijk 15 minuten na het beëindigen van de wedstrijdronde dient de volledig en duidelijk ingevulde scorekaart bij de wedstrijdleiding ingeleverd te zijn.

2. Een scorekaart is alleen geldig indien de juiste score van de speler ingevuld is en de kaart door de speler en marker is ondertekend.

3. Alleen duidelijk ingevulde scorekaarten worden verwerkt. Anders wordt de scorekaart behandeld als No-Return. Indien nodig kan er bij de wedstrijdleiding een nieuwe scorekaart verkregen worden.

4. Een speler is altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen kaart, niet de marker. Beiden kunnen echter gediskwalificeerd worden.

5. Prijswinnaars ontvangen hun prijzen slechts indien zij deze persoonlijk in ontvangst komen nemen tijdens de prijsuitreiking. In overleg met de wedstrijdleiding kan van deze regel afgeweken worden.

Namens het bestuur en de wedstrijdcommissie, JW Versluis September 2018.